API-dokumentation

Vid användning av vårt API bör det ske någon typ av länkning till Konvent.se.
För bästa resultat så bör man alltid lagra svaret från API:t på servern i ett par minuter så att det inte sker ett nytt anrop mot API:t vid varje sidladdning då det ökar laddningstiden för sidan.
Tycker ni att det saknas någon funktion så är det bara att kontakta administratören.

Kommande event

konvent.se/api/upcomingevents/
Listar alla kommande event.

Parametrar

  • limit – begränsar antalet event som listas. (ex: ?limit=10)
[
	{
		"uri":"donkeycon-2013",
		"name":"DonkeyCon 2013",
		"city":"Uddevalla",
		"adress":"\u00d6stergatan 18A, 451 30",
		"time_start":"2013-04-05 16:00:00",
		"time_end":"2013-04-07 15:00:00",
		"link":"http:\/\/konvent.se\/donkeycon-2013\/"
	},
	{
		"uri":"foxcon02",
		"name":"FoxCon:02",
		"city":"\u00d6rebro",
		"adress":"J\u00e4rnv\u00e4gsgatan 8, \u00d6rebro, Sverige",
		"time_start":"2013-05-31 12:00:00",
		"time_end":"2013-06-02 19:00:00",
		"link":"http:\/\/konvent.se\/foxcon02\/"
	},
	{
		"uri":"narcon-2013",
		"name":"N\u00e4rCon 2013",
		"city":"Link\u00f6ping",
		"adress":"",
		"time_start":"2013-07-25 13:37:00",
		"time_end":"2013-07-28 13:00:00",
		"link":"http:\/\/konvent.se\/narcon-2013\/"
	}
]

Kommande event med banderoll

konvent.se/api/upcomingeventsbanner/
Liknande den ovan, men med ett extra attribut, ”banner”. Event som saknar en banner listas ej.

Parametrar

  • limit – begränsar antalet event som listas. (ex: ?limit=10)
[
	{
		"uri":"donkeycon-2013",
		"name":"DonkeyCon 2013",
		"city":"Uddevalla",
		"adress":"\u00d6stergatan 18A, 451 30",
		"time_start":"2013-04-05 16:00:00",
		"time_end":"2013-04-07 15:00:00",
		"banner":"http:\/\/konvent.se\/upload\/213x88\/donkeycon-2013.jpg",
		"link":"http:\/\/konvent.se\/donkeycon-2013\/",
		"readabledate":"05 Apr - 07 Apr"
	}
]

Info om event och biljettförsäljning

konvent.se/api/event/?uri=testcon02
Visar lite info om eventet och dess biljettförsäljning.

Parametrar

  • uri – URI till eventet på Konvent.se. Måste anges (ex: ?uri=testcon02)
{
	"name":"Testcon:02",
	"link":"http:\/\/konvent.se\/testcon02\/",
	"tickettypes":[
		{
			"max":"100",
			"sold":"45",
			"name":"Veckobiljett",
			"description":"G\u00e4ller hela veckan inklusive \u00f6vernattning.",
			"price":"350"
		},
		{
			"max":"50",
			"sold":"7",
			"name":"Dagspass",
			"description":"G\u00e4ller en dag","price":"100"
		}
	]
}