Fantasylajv 2018

Fantasylajv 2018: Igneels vs Arbors är föreningen PeppKai UNF/IOGTs första fantasylajv, där du har 24h på dig att ge dig in i striden för ditt folks shaman... innan de förgör dig!

Story:

"Två schamaner har varit i strid sedan tidernas begynnelse.

*Labor är schaman för ljusets folk och tror på ljuset och naturens väsen, Arbor.*Mörkret har börjat ta över områden som tillhör ljuset. Utan ljus kommer Arbor inte att kunna fortsätta existera och värden kommer gå under. Detta kan inte fortsätta utan ljusets folk måste jaga iväg mörkret.

*Umbra är schamanen för Skuggornas väg och följare. Hon predikar om eldens väsen, Igneel.*Skuggornas följare tris bäst i mörkret men balansen har rubbats och ljuset försöker ta över. För att inte Igneel ska försvinna och världen hamna i en obalans måste skuggornas följare skänka honom mörker. "

Lajvet har nybörjartolerans vilket innebär att du behöver inte ha lajvat tidigare.Vi välkomnar alla som vill vara med och dela våra roliga stunder oberoende av tidigare erfarenheter.

Det finns boffervapen och kläder att låna för den som inte har egna, dock finns det endast ett begränsat antal.
Om du har ett eget "maffigt" vapen som du önskar använda är du välkommen att ta med dig det, detta gäller även kläder.

Medtagna vapen kommer att behöva godkännas på plats av arrangörerna pga säkerhetskäl.

Tid

21 Jul 2018 kl 13:00 till 22 Jul 2018 kl 15:00

Adress

Brotorpsvägen, Botkyrka, Tumba, Stockholm