Mattarikon

Gillar du manga och animé? Välkommen till det slappaste konventet, Mattarikon!

Mattari/まったり är japanska och betyder koppla av. Vi vill att du som besökare ska känna att du var en del av detta konvent. Vi i Mangakais styrelse ser till att det finns lokal, biljetter, reklam, koordinering och annat för att hålla igång konventet. Sedan är det upp till medarrangörer att fylla det med aktiviteter. Saker med koppling till manga och animé värderas högt.
Mer information kommer att efter hand fyllas i på hemsidan, där du även kommer kunna hitta förhandsbokningen för biljetter och alternativ för gemensam lunch. Välkomna!

Tid

5 Nov 2022 kl 10:00 till 5 Nov 2022 kl 20:00

Adress

Anton Tamms väg 3, Upplands Väsby